Ngày 7/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết việc triển khai Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và Cuộc vận động Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động.
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị, ông Hồ Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thông báo kết quả hoạt động và đánh giá tình hình triển khai Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng phát động khẳng định vai trò quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Họ vừa là chủ thể, vừa là đối tượng chính của Cuộc vận động. Nếu họ không nhận thức được lợi ích lâu dài của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp để tự nguyện và tích cực tham gia, công cuộc xây dựng văn hoá doanh nghiệp sẽ rất khó khăn, trở nên hình thức hoặc thậm chí có thể thất bại. Điều này sẽ dẫn đến hệ quả tiêu cực là doanh nghiệp cũng như toàn nền kinh tế đất nước không thể phát triển bền vững và hội nhập quốc tế một cách hiệu quả. Nhằm đẩy mạnh phát triển văn hóa doanh nghiệp, trong thời gian qua, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt nam thông qua các hội nghị tổ chức tại các địa phương để tuyên truyền, quảng bá về Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam và Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, giới thiệu và lấy ý kiến xây dựng Bộ tiêu chí Văn hoá doanh nghiệp và Quy chế tôn vinh “Doanh nghiệp văn hoá tiêu biểu”, rất mừng là các doanh nghiệp, các hội doanh nghiệp, doanh nhân đều rất quan tâm và tích cực tham gia. Đây là điều kiện cần thiết hàng đầu để bảo đảm triển khai thành công Cuộc vận động.

Ngày 7/11/2016, tại Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ  lấy  ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hoá Doanh nghiệp  Việt  Nam, Thủ tướng đã chính thức phát động Cuộc vận động Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong cả nước và giao nhiệm vụ cho Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai.

Sau gần 3 năm thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam đã tập trung thực hiện một số công việc chủ yếu như: xây dựng Quy chế tôn vinh “Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu”; xây dựng Bộ tiêu chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; tổ chức lấy ý kiến rộng rãi về Quy chế tôn vinh và Bộ tiêu chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá và phối hợp triển khai, tổ chức Diễn đàn quốc tế với chủ đề “Văn hoá doanh nghiệp – nền tảng để phát triển bền vững” tại TP. Hồ Chí Minh tháng 10/2017; tổ chức Festival Văn hóa doanh nghiệp“Bản sắc và hội nhập” vào ngày 25-26/1/2018 tại Hà Nội, thành lập và hoạt động của Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”.


Ban Thường vụ Hiệp hội Phát triển doanh nghiệp Việt Nam công bố các Quyết định kiện toàn tổ chức của Hiệp hội.

Với chức năng của mình, Hiệp hội rất chú trọng đến khu vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn mà nòng cốt của lĩnh vực này là những hoạt động của Viện Văn hóa Kinh doanh trực thuộc Hiệp hội. Năm 2016, Hiệp hội đã chủ trì tọa đàm về chủ đề “Phát huy các giá trị Văn hóa dân tộc trong kinh doanh vì sự phát triển bền vững”, tổ chức ngày 16/4/2016 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Hiệp hội cũng phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo về chủ đề “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp, Văn hóa Doanh nhân đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”. Tọa đàm về chủ đề “Văn hóa Doanh nghiệp và sứ mệnh Doanh nhân” tại Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội ngày 13/10/2016; Tọa đàm về chủ đề “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp” cho các thành viên của Hiệp hội.

Trong thời gian tới, Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” tại 30 tỉnh, thành phố còn lại trên cả nước. Cùng với đó, tập trung triển khai cụ thể Cuộc vận động với cộng đồng doanh nghiệp các địa phương theo các kế hoạch đã được ký kết giữa Ban tổ chức 248 và 33 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Hiệp hội cũng đã đề xuất tổ chức Festival Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam lần thứ nhất vào Ngày Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam 10/11/2019, trong đó điểm nhấn là tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu”./.

Tin, ảnh: Kim Cương