Ngày 10/11 là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1846/QĐ-TTg về việc lấy ngày 10/11 hàng năm là Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

 van-hoa-doanh-viet-nam

Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và trong toàn xã hội. Tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp. Góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam phải bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Có chủ đề, chương trình, mục tiêu cụ thể, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng kịp thời.

Thủ tướng đề nghị Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chủ trì tổ chức triển khai. Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo lĩnh vực quản lý nhà nước chỉ đạo, hướng dẫn Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam thực hiện, bảo đảm mục tiêu và yêu cầu đề ra. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tin báo chí Trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về văn hóa doanh nghiệp và các chương trình sự kiện của Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *