Ký thỏa thuận phối hợp triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 26/7/2019, Ban tổ chức 248 và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài ký Thỏa thuận phối hợp triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về văn hóa doanh nghiệp trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *