Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” tại 17 tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

Ngày 30/11/2018, Ban tổ chức 248 phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” tại 17 tỉnh khu vực Miền Trung và Tây Nguyên gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng. Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức 248 cùng đại diện 17 tỉnh ký kết chương trình phối hợp triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *