Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” 9 tỉnh khu vực Đông Bắc

Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” 9 tỉnh khu vực Đông Bắc

Ngày 25/7/2018, tại TP Hạ Long, Ban tổ chức 248 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” 9 tỉnh khu vực Đông Bắc (Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang). Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức 248 cùng đại diện 9 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã ký kết chương trình phối hợp triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *