CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC HIỆP HỘI

1. Các tổ chức có tư cách pháp nhân:

– Viện Văn hóa kinh doanh

– Tạp chí Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

– Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

– Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng

2. Các phòng, ban chuyên môn:

– Văn phòng Hiệp hội

– Ban Sự kiện

– Ban Kết nối và phát triển hội viên

– Ban Địa phương

– Ban Pháp chế

– Ban Cơ chế chính sách

3. Các đơn vị trực thuộc:

– Trung tâm truyền thông và phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam – VNABC

– Trung tâm thương hiệu và  phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam – VNABC

– Trung tâm phát triển Lãnh đạo và Văn hóa Doanh nghiệp – VNABC

– Câu lạc bộ Nghệ thuật Lệ Ngọc – VNABC

– Câu lạc bộ Golf – VNABC

– Câu lạc bộ Áo dài -VNABC

– Câu lạc bộ Văn hóa sống khỏe – VNABC

– Câu lạc bộ Văn hóa Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – VNABC

– Câu lạc bộ phát triển tài năng ảo thuật – VNABC