DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ

HIỆP HỘI PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM NHIỆM KỲ II (2020 – 2025)

TT HỌ TÊN CHỨC DANH HỌC HÀM, HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Hồ Anh Tuấn Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chủ tịch VNABC
2 Vũ Ngoạn Hợp NSND, Nguyên Giám đốc Liên Đoàn Xiếc Việt Nam Phó Chủ tịch Thường Trực VNABC
3 Từ Thị Loan GS.TS Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia VN Phó Chủ tịch VNABC
4 Phạm Hải Bằng Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thụy sĩ
Trưởng ban Quan hệ Quốc tế VNABC
Phó Chủ tịch VNABC
5 Lê Quốc Vinh TGĐ Le Brothers Group Phó Chủ tịch VNABC
6 Vũ Thành Công Phó Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty Cổ phần Bravat Miền Bắc Tổng thư kí VNABC
7 Dương Thị Liễu PGS.TS Viện trưởng Viện Văn hóa Kinh Doanh thuộc VNABC  
8 Lê Tấn Phước Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Kỹ nghệ lạnh Searefico Phó Chủ tịch VNABC
9 Nguyễn Thị Nga Chủ tịch CLB văn hóa Doanh nghiệp Phó Chủ tịch VNABC
10 Nguyễn Trịnh Khánh Linh Chủ tịch, TGĐ Dale Carnegie Việt Nam  
11 Đinh Văn Hiến GS.TS TGĐ Công ty Cơ Điện Đo lường Tự động hóa DKNEC Phó Chủ tịch VNABC
12 Phạm Nhật Minh TGĐ Công ty CP Mỹ Nghệ Minh Đức Chủ tịch Thi đoàn Bình Thơ Việt Nam