Diễn đàn quốc tế 2017

Tổ chức Diễn đàn quốc tế với chủ đề “Văn hoá doanh nghiệp – nền tảng để phát
triển bền vững” tại TP Hồ Chí Minh tháng 10/2017.
Đây là hoạt động quan trọng đánh dấu một năm ngày Thủ tướng Chính phủ phát động Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” và Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời là đã diễn đàn gặp mặt của Lãnh đạo Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp về chủ đề Văn hoá doanh nghiệp. Tại Diễn đàn này, hai văn bản quan trọng là Quy chế tôn vinh “Doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu” và Bộ tiêu chí VHDN VN chính thức được công bố và ra mắt Đại sứ Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam – Nghệ sỹ ưu tú Xuân Bắc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *