Diễn Đàn 2020, diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh” và Tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam

Diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh” và Tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên tinh thần góp phần chung tay với cộng đồng doanh nghiệp vượt qua đại dịch, thúc đẩy việc chuyển đổi triết lý, mô hình kinh doanh của các các doanh nghiệp, đáp ứng điều kiện mới nhằm phát triển bền vững, ngày 08/11/2020, Ban tổ chức 248 phối hợp với một số các Bộ/Ngành liên quan (Bộ Công thương, Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch, Trung Ương Đoàn TNCS HCM, VCCI, …) đã tổ chức Diễn đàn Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh” Tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam nhằm đem lại một góc nhìn mới về những thách thức và cơ hội từ Covid-19 và hậu Covid-19: góc nhìn từ văn hóa kinh doanh; góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh thời kì hậu Covid-19; hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp thích nghi, tái hoạt động, phát triển bền vững, góp phần ổn định kinh tế – xã hội của đất nước; tôn vinh doanh nghiệp đã có nỗ lực vượt bậc trong xây dựng, củng cố văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp của Việt Nam từng bước khắc phục tác động bất lợi do đại dịch COVID-19 gây ra.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *