Bộ tiêu chí là cơ sở để xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam”.

Bộ tiêu chí là cơ sở để xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam”.

Bộ tiêu chí gồm có 2 phần:

Phần 1 là Các điều kiện bắt buộc. Doanh nghiệp phải vượt qua các điều kiện này mới được xét tiếp ở vòng sau, gồm: Không buôn lậu, không trốn thuế; Không sản xuất, kinh doanh hàng giả, sản phẩm độc hại; Không nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động; Không lừa đảo, lợi dụng hoặc làm hại các tổ chức, cá nhân khác; Không vi phạm pháp luật.

Phần 2 là Các tiêu chí đánh giá gồm 5 nhóm tiêu chí:

Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững;

Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp;

Thượng tôn pháp luật;

Đạo đức kinh doanh;

Trách nhiệm xã hội.

Trong mỗi nhóm tiêu chí có các tiêu chí cụ thể và các chỉ số đánh giá, đo lường kèm theo.

Tổng cộng có 19 tiêu chí cụ thể và 51 chỉ số đánh giá, đo lường.

Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam là bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hóa kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện, các Bộ, ngành tham gia. Quá trình xây dựng đã nhận được sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm của các Bộ, ngành, nhà khoa học, chuyên gia, các doanh nghiệp và báo chí truyền thông.

Bộ tiêu chí sau khi hoàn thành đã trình Thủ tướng và được Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành làm căn cứ cho việc xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam”.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *